Purjeella varustettu hyljevene kulkee kevyesti myötätuuleen, 1953

Kuva: Jussilainen Jorma, Kansatieteen kuvakokoelma, Museovirasto (CC BY 4.0)

Museovirasto

Museovirasto suojelee Suomen alueen kulttuuriperintöä keräämällä, tutkimalla ja jakamalla tietoa siitä. Viraston tehtäviin kuuluu myös museoalan kehittäminen. Museovirasto toimii opetus- ja kulttuuriministeriön alaisuudessa.

Museoviraston Kuvakokoelmat tallentaa, hoitaa, tutkii ja tuo yhteiseen käyttöön kulttuurihistoriallisia, kansatieteellisiä, rakennushistoriallisia ja journalistisia kuva-aineistoja. Kuvakokoelmat kertoo kuvien kautta menneisyydestä, mutta dokumentoi myös nykypäivän tapahtumia, ilmiöitä ja arkipäivää tallentaakseen niitä tuleville sukupolville. Pyrkimyksenä on kerätä aineistoa, joka edustaa Suomea ja sen alueella asuvia ihmisiä ja kulttuureja mahdollisimman monipuolisesti. Yhteensä kokoelmissa on noin 18 miljoonaa eri tekniikoin valmistettua kuvaa 1500-luvulta tähän päivään.

Kuvakokoelmien aineistot ovat kaikkien kiinnostuneiden käytettävissä. Niitä käyttävät muun muassa tutkijat, opettajat, opiskelijat sekä eri alojen harrastajat. Kuvia julkaistaan säännöllisesti historiaa ja kulttuuria käsittelevissä julkaisuissa. Kuvakokoelmien tavoitteena on avata kokoelmat mahdollisimman monien käytettäväksi. Osa aineistosta on avattu vapaaseen käyttöön verkossa esim. Finna-verkkoalustalla.

Cultura-säätiö

Cultura-säätiö on suomalainen asiantuntijaorganisaatio, jonka missiona on lisätä suomen venäjänkielisten osallisuutta suomalaisessa yhteiskunnassa. Säätiö perustettiin vuonna 2013 Opetus- ja kulttuuriministeriön aloitteesta. Lisäksi säätiötä perustamassa oli kaupunkeja ja järjestöjä.
Cultura-säätiöllä on useita erilaisia hankkeita, joissa etsitään ja kokeillaan osallisuutta lisääviä malleja ja menetelmiä. Sen lisäksi säätiö toimii Suomen venäjänkielisiin, kotoutumiseen ja osallisuuteen liittyvien kysymysten asiantuntijana suomalaisessa yhteiskunnassa. Kulttuurilla on merkittävä rooli osallisuuden kokemusten, kuulumisen tunteen ja sitä kautta syvällisen kotoutumisen edistäjänä.
Lisätietoa:
Cultura-säätiö

CultureLabs-hanke ja

Teehetki-projekti

CultureLabs on EU:n Horizon 2020 -rahoituksella toteutettava kolmivuotinen (2018-2021) hanke, jossa on mukana kahdeksan organisaatiota viidestä Euroopan maasta. Suomesta hankkeessa on mukana Museovirasto.

CultureLabs-hanke on tutkimuksellinen kehityshanke, jonka tavoitteena on kehittää osallistavia menetelmiä ja lähestymistapoja kulttuuriperintöalan työskentelyyn monikulttuurisuuden näkökulmasta ja maahanmuuttajataustaisten ryhmien tarpeita huomioiden. Hanke kerää tietoa osallistavista menetelmistä tutkimuksen ja pilottiprojektien kautta. Erityisesti kiinnitetään huomiota digitaalisten menetelmien käyttöön.

Osana CultureLabs-hanketta toteutetaan pilotti, jossa Museoviraston Kuvakokoelmat ja Cultura-säätiö tukevat venäjänkielisten projektiryhmien projekteja. Projektiryhmille on järjestetty fasilitaatiokoulutusta ja Co-creation työpajoja. Vuonna 2020 ryhmät toteuttavat kolme projektia, joissa hyödynnetään Kuvakokoelmien aineistoja.

Teehetki-projekti kutsuu keskustelemaan ruoasta osana kulttuuria ja identiteettiä. CultureLabs-hankkeen puitteissa Teehetki-projektin kulkua dokumentoidaan, ja sen osallistujilta pyritään keräämään taustatietoja ja palautetta, jotta vastaavia projekteja ja toimintaa voidaan kehittää osallistujien kannalta sujuvammaksi jatkossa. Vastaavia tietoja kerätään myös Italiassa ja Britanniassa järjestettävissä CultureLabs-piloteissa. Pilottien kokemuksia käytetään raporttien ja tutkimusjulkaisujen kirjoittamiseen, tuloksista tiedottamiseen sekä uusien osallistavien toimintatapojen kehittämiseen hankkeessa.

CultureLabs-hankkeen tulokset kootaan hankkeessa kehitettävälle CultureLabs-verkkoalustalle.
Lisätietoa CultureLabs-hankkeesta:
CultureLabs
Museovirasto
Institute of Communication and Computer Systems (GR); Sheffield Hallam University (UK); SingularLogic (GR); National Museum of Labour History (UK); Museovirasto (FI); Fondazione Sistema Toscana (IT); COOSS Marche (IT); Platoniq (ES)